Cilt ile birlikte cildin ihtiyaçlarını anlamak ve önemsemek: İşte ürünlerimizi geliştirmek için kullandığımız ekobiyoloji ilkesinin özü bu! 40 yılı aşkın bir süredir cildi hem birbirleriyle hem de çevresiyle sürekli etkileşim halinde olan, canlı hücrelerden oluşmuş bir ekosistem olarak görüyoruz. Bir NAOS markası olarak, cilt ve doğa için neler yapıyoruz? Videoyu izlemek için hemen tıkla!

 • Aurélie Guyoux, NAOS Ar-Ge Direktörü
  Aurélie Guyoux, R&D Director - NAOS.

  Ürünlerimizin çevreye olan etkisini en aza indirmek için sürekli çalışmalar yapıyoruz. Örneğin; Güneş koruyucularda ürünlerimizin cilt yüzeyindeki kalıcılığını artırmak için yüksek dirençli vücut kremleri geliştirdik. Ancak yine de çevreye ya da doğal yaşama en ufak bir etki bırakıp bırakmadığımızı anlayabilmek için devamlı testlerimizi sürdürüyoruz.

  Aurélie Guyoux, R&D Director - NAOS.

BIODERMA'da, hem cilde hem de su ekosistemlerine saygılı, toksik olmayan güneş koruyucu ürünler sunmak için üç ana kriterimiz bulunuyor.

çevre dostu güneş koruyucular

Deniz suyu ve tatlı su ekosistemi, güneş koruyucuların içeriklerinden olumsuz etkilenebilecek biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Bu içerikler biz her denize girdiğimizde tuzlu suya ya da günün sonunda her duş aldığımızda tatlı suya karışak su döngüsüne girmiş oluyor. Bu nedenle, ürünlerimizin çevreye olan gerçek etkisini ölçmek için yaşam döngüsü boyunca temas edebilecekleri tüm farklı su ve su ortamlarını göz önünde bulunduruyor olmak büyük önem taşıyor. Biz de içeriklerimizdeki maddelerin çevreye ve su ekosistemlerine zarar vermediğinden emin olmak için sürekli testler yapıyoruz.

Güneş koruyucularımızda göreceğiniz bu etiket, ürün içeriklerinde kullanılan maddelerin mercanlar da dahil olmak üzere su ekosistemleri için zararsız olduğunu garanti etmektedir.

Su ekosistemlerinde toksisite kontrolleri (mercanlar, mikroalgler NF ISO 10253), (daphnia-su piresi- OCDE 202) testleri ile gerçekleştirilmiştir.

DENİZ CANLILARINI KORUR etiketimizi 3 farklı sucul yaşam türü üzerinde gerçekleştirilen ekotoksisite testlerimizi geçen tüm ürünlerde bulabilirsiniz:

Mercanlar canlı organizmalardır ve oluşturdukları resifler deniz yüzey alanının yalnızca %1’ini yani bir başka deyişle; dünya çapında toplamda tıpkı İtalya gibi sadece 3000 km2’lik bir alanı kaplamaktadır. Sığ denizlerde yaşayan mercanlar sanılanın aksine hayvan sınıflandırması içerisinde yer alır. Türkiye'de de mercanlar bulunmaktadır. 

 

Ancak bu oran hafife alınmamalıdır: Çünkü mercanlar gezegenimizdeki deniz yaşamının %25'ine ev sahipliği yapar! Diğer ekosistemlerin oluşumunun temelidirler. Gerçekten de mercan resifleri önemli bir besin kaynağıdır ve dünya çapında yakalanan balıkların yaklaşık %10’u mercanlar sayesindedir.

 

Mercanlar mikro alglerle uyum içinde yaşarlar. ancak çevresel stres çok yüksek olduğunda, bu mikro algleri dışarı atar ve ölürler.

 

Ayrıca dalgaların enerjisini kırıp olası doğal afet kaynaklı hasarları azalttığından kıyı şeritleri için önemli bir fiziksel bariyerdir. Hem resifler ve kıyılar arasındaki ekosistemleri (lagün, deniz otu yatakları) hem de sahil kesimindeki insan yerleşimlerini korurlar.

 

Mercanlar küresel ekosistemlere fayda sağlar. Ne yazık ki, mercanların varlığını tehdit eden unsurlar yıllar geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu tehditlerin bir kısmını hastalıklar, yırtıcı hayvanlar ya da fırtınalar gibi doğal unsurlar oluşturmaktadır. Ancak iklim değişikliği, okyanus sıcaklığındaki artış, güneş bakım ürünlerindeki potansiyel kimyasallar gibi tehtidlerin oluşmasına da insanlar sebep olmaktadır! Üzücüdür ki son 30 yılda mercan resiflerinin %50'si yok olmuştur. Denizin oksijen kaynaklarından biri olan mercanların neslinin tükenmesi tüm deniz yaşamının yok olması anlamına gelebilir.

 

BIODERMA olarak, ürünlerimizin mercan yaşamı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığından emin olmak için içeriklermizi sürekli test ediyoruz.

 

mercan resiflerini etkilemeyen güneş koruyucular

"Mercan" dediğimiz yapıların çoğu aslında polip adı verilen yüz ila binlerce minik mercan canlısından oluşur. Güneş koruyuculardaki kimyasallar bu poliplere etki ederek mercanların ölmesine sebep olabiliyor.

 

Biz de, güneş koruyucularımızda bulunan filtrelerin etkisini ölçebilmek adına, ürünlerimizden aldığımız örnekleri mercan parçalarına uygulayarak, 48 ve 96 saat sonundaki polip retraksiyon ve ağarma durumlarını test ediyoruz.

 

Eğer ürünlerimiz polip retraksiyonuna veya ağartmaya neden olmuyorsa, 3 ekotoksisite kriterimizden 1.sini karşılamış kabul ediyoruz.

mercan resiflerini etkilemeyen güneş koruyucular

Deniz yosunları, karbon döngüsünde önemli bir rol oynayan canlı organizmalardır. Oksijen fotosentezi yeteneğine sahip olduklarından, sera etkisini azaltarak çevreye katkıda bulunurlar.

Ayrıca su ekosistemindeki besin ağının temelini oluştururlar. Biyolojik çeşitliliği bir yuva görevi görüp desteklerken, balık ve kabuklu popülasyonları için yaşam alanı sağlarlar.

Deniz yosununa zarar vermeyen güneş koruyucular

Testlerimizde ürün bileşenleri örneğine 72 saat maruz kaldıktan sonra yosun hücrelerinin (Phaeodactylum tricornutum) büyüme hızını analiz eden NF ISO 10253 yöntemini kullanıyoruz. Bu testlerde, gerçeğe daha yakın sonuçlar elde etmek için yosun hücrelerine doğal yaşamlarında maruz kaldıkları orandan daha yüksek konsantrasyonda içerik uyguluyoruz. 

Ürünlerimiz deniz yosunlarının büyümesini etkilemiyorsa, 3 ekotoksisite kriterimizin 2.sini de karşılamış kabul ediyoruz.

Deniz yosununa zarar vermeyen güneş koruyucular

Daphnia magna Straus olarak da bilinen bu organizmalar, tatlı su ekosistemlerinin bir parçasıdır. Boyutları birkaç milimetre ile birkaç mikrona arasında değişir.

Mikroskobik boyutlarına rağmen, çoğu gölün besin zincirinin temelini oluştururlar ve bu nedenle su ekosistemlerinin dengesinin korunmasında önemli bir rol oynarlar.

Kendileri yosunlarla beslenirken aynı zamanda birçok küçük balık ve diğer su yaşamı için besin kaynağıdır. Bu yüzden Daphnia'nın eksikliği bu balık popülasyonlarında düşüşe ve aynı zamanda yosunlarda aşırı büyümeye neden olabilir.

Bu nedenle BIODERMA'da ürünlerimizin tatlı su planktonunun canlılığı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını kontrol ediyoruz.

Tatlı suda güneş koruyucu testleri

Daphnia magna Straus üzerinde, genç Daphnia veya su pirelerinin reaksiyonuna göre ürünün toksisite seviyesini belirleyen OECD 202 yöntemini kullanıyoruz. 24 ve 48 saat sonunda hareketlilikleri ölçülerek hangi konsantrasyonda hareketsizleştikleri belirleniyor.

48 saat sonra Daphnia'da hala hareket gözlemleniyorsa, ürünlerimizin ekotoksisite kriterlerimizin 3.sünü de geçtiği ve çevre için toksik veya tehlikeli olmadığı kabul edilir.

Tatlı suda güneş koruyucu testleri

Neden Bu Testler?

Bu testleri ayrı ayrı yürütmek, çevreye gerçekten saygılı resif dostu güneş kremi oluşturmak için kullanılan içeriklerin tamamını bir bütün olarak analiz etmenin yanı sıra her bir bileşenin çevre üzerindeki etkisini de gözlemlememize olanak tanıyor.

 

Bu 3 temel tür üzerinde test yapmak, birbirleri ile etkileşim halinde olmaları sebebiyle tüm su ekosistemi üzerinde test yapmak gibidir. Yine bu testler, su ekosistemlerini etkileyen güneş koruyucular başta olmak üzere cildin temas ettiği çevre ve cilt için mümkün olan en düşük negatif efekt ve en az ekotoksisiteye sahip ürünleri geliştirmemizi sağlıyor.

dermatologlar tarafından onaylanmış güneş koruyucular

Her bileşenin ekotoksikolojik profilini değerlendirip, yalnızca su ekosistemlerini minumum etkileyecek olanları kullanarak çevre açısından güvenli güneş kremi oluşturmak mümkün. Formüllerimizi, etkileşim bilimi olan ekobiyoloji ilkelerini izleyerek geliştiriyor ve bunların hem cilt hem de su ekosistemleriyle nasıl etkileşime gireceğini belirliyoruz.

Devam eden araştırmalar sayesinde, bazı filtrelerin giderek artan olumsuz etkilerini fark ediyoruz. Palau ve Hawaii gibi zengin su biyoçeşitliliğine sahip adalar, çevreye zararlı olabilecek bazı filtrelerin kullanımını zaten yasaklamıştır.

Güneş bakım ürünlerini içeren sektörde 30'dan fazla güneş filtresi bulunurken, NAOS'ta, çevre üzerindeki etkimizi sürekli olarak azaltma hedefiyle, belirlemiş olduğumuz NAOS grup sözleşmesi kapsamında sadece 10 filtre kullanarak ürünlerimizi formüle ediyoruz.

Sonuç Olarak

Aşağıda belirtilen maddeleri artık kullanmıyoruz:

 • Su ekosistemine karışabilen suda çözünür filtreler
  • Etilheksil metoksisinamat (OMC ya da oktinoksat olarak da bilinir)
 • Benzofenon-3 (oksibenzon olarak da bilinir)
 • 4-metilbenzilidenkamfor (4-MBC)

Amacımız: Cildin kendisini güneşin zararlı etkilerinden koruma konusundaki doğal yeteneğini artıran yeni bileşenler bulmak ve geliştirmek.

Ayrıca Deniz Canlılarını Korur kapsamında büyük bir projenin adımlarını attığımızı size bildirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çok yakında açıklayacağımız bu harekete dahil olmak ve detayları öğrenmek için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın! 

deniz canlıları için harekete geç

Kurucu Başkanımız, hevesli bir dalgıç ve deniz konusunda gerçekten tutkulu biri olan Jean-Noel Thorel, NAOS ile deniz ekosistemini korumak için çalışmalar yürütüyor.

NAOS, Akdeniz'deki (Fransa, Yunanistan, İtalya ve İspanya) deniz ekosistemleri konusunda benzersiz bir uzmanlık geliştiren Andromède Océanologie Derneği'nin deniz biyologlarını desteklemektedir. Posidonia'yı korumak ve yenilemek amacıyla büyük bir su altı haritalama çalışması yürütülüyor.

Neden Posidonia? Çünkü bu sualtı çayırları, diğer deniz çiçekli bitki türlerinden 4 ila 5 kat daha fazla karbon yakalayarak önemli bir ekolojik role sahip ve önemli bir sualtı ekosistemi.

Andromède Océanologie, içerisinde insanların Posidonia yataklarının dışında demir atmalarına olanak tanıyan deniz haritasının yer aldığı, herkes tarafından indirilebilen bir demirleme ve navigasyon uygulaması olan DONIA'yı geliştirdi.

Aynı zamanda, Andromède Océanologie, demir atma sebebiyle zarar görmüş bu bitkilerin nakli operasyonlarından oluşan REPIC projesini yürütüyor.

Bioderma Türkiye Olarak Ne Yapıyoruz?

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte Marmara Denizi'ni kurtarmak için harekete geçiyor ve büyük bir proje hazırlıyoruz.

Proje hakkındaki gelişmeler için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın!